High-GI carbohydrates induced coronary atherosclerosis

The adverse effect of carbohydrate was seen for those consuming high-GI carbohydrates and not in those with a GI less than the median of 55. | Kesan buruk daripada karbohidrat dilihat dalam kumpulan yang memakan makanan berkarbohidrat tinggi GI dan bukan dalam kumpulan yang memakan makanan rendah GI yang kurang...