Importance of Healthy Food Partnerships

When it comes to healthy food, why are partnerships so important? Well for starters, it's not something that can be remedied by hospitals or the public health department independently. | Apabila berbicara tentang pemakanan yang sihat, mengapa berkerjasama memainkan peranan yang begitu penting? Untuk permulaan, ia bukanlah sesuatu yang boleh...

Hospital Programs Which Promote Healthy Eating Many Ignore

Unknown to many, hospitals participate with relevant community partners in order to conduct beneficial programmes that lead to healthy lifestyles. | Tanpa diketahui oleh banyak pihak, pihak hospital dengan kerjasama rakan kongsi komuniti menganjurkan pelbagai jenis program yang mempromosikan gaya hidup yang sihat. | 许多人不知道,医院与相关的社区合作伙伴都有举行有益于建立健康生活方式的计划。